Mesarski profil oz. profil za dimljenje (št. profila 3551) z orisnim krogom 33mm.